لوگو چاپ تحریر

انتخاب سفارش

ارسال فایل

ثبت مشخصات خریدار

پرداخت


قبض و رسید یک سوم A4

چاپ قبض و رسید ارزان و فوری

کد کالا:57

  1. تعداد رنگ
  2. تیراژ

1- ابعاد قبض خود را منطبق بر ابعاد مشخص شده تنظیم کنید. در نظر داشته باشید که در چاپ قبض برای صحافی منگنه فضایی به پهنای ۲ سانتیمتر، مورد نیاز است که از ابعاد کاغذ کسر خواهد شد.

2- ترجیحاً هنگام طراحی قبض از درج کلمه «شماره» خوداری نمایید زیرا جای شماره هنگام فرم بندی مشخص می شود.

3- به دلیل گراماژ کم کاغذ قبض، از هر گونه طرح تمپلات، جداً خودداری نمایید.

4- ترجیحاً در زمینه قبض NCR از هیچ طرحی استفاده نکنید و صرفاً به خطوط جدول قبض اکتفا شود، چون موجب کاهش اثر انتقالی برگه های قبض به یکدیگر خواهد شد.

5- به دلیل حساسیت کاغذ NCR توصیه می شود هنگام سفارش قبض چهاررنگ از رنگ های تمپلات در زمینه استفاده نشود.

6- می خواهیم فاکتوری داشته باشیم که به جای تفاوت در رنگ کاغذ نسخه های آن، رنگ چاپ آنها با هم متفاوت باشد؟
این کار امکان پذیر است ولی طبیعتاً قیمت آن افزایش می یابد که باید تلفنی استعلام شود.

7- می خواهیم قبض خود را مجددا چاپ کنیم، آیا رنگ آن دقیقاً مشابه رنگ چاپ قبل خواهد شد؟
خیر، بدلیل این به غیر از درصد رنگ تعیین شده توسط طراح در فایل طرح، پارامتر های متعددی از جمله نوع یا مارک کاغذ و مرکب مصرفی، نحوه ساخت مرکب در رنگ های ساختنی، میزان تنظیم شیر مرکب و شیر فشار دستگاه چاپ و سایر موارد، در کیفیت و رنگ چاپ افست موثر می باشد که طبیعتاً در هر نوبت چاپ نسبت به نوبت قبل متغیر و متفاوت خواهد بود.

8- آیا پشت کاغذ قبض نیز می توان چاپ نمود؟
این کار فقط پشت کاغذ فاکتور ساده امکان پذیر است، ولی برای کاغذ NCR مقدور نمی باشد.

قبض و رسید یکی از محصولات مالی و اداری جهت دریافت رسید، بلیط، برگه مرخصی، رسید کالا، رسید انبار، رسید صندوق، رسید چک، رسید دریافت و پرداخت، قبض پارکینگ و...  میباشد که بر روی آن اطلاعاتی از قبیل نام، آدرس، تلفن، تاریخ ثبت، مبلغ، مبلغ بیانه و... میباشد.

از زمان ارائعه قبض و رسید شما و طرف مقابل دارای مدرکی معتبر و مورد تایید طرفین میباشد.

سایز استاندارد قبض و رسید دسته چکی 9*20 سانت میباشد که داری دو شماره و یک خط پرفراژ جدا کننده ته برگه جهت بایگانی میباشد.


چاپ انواع قبض پرداخت ارزان و چاپ رسید قبض پارکینگ با پرفراژ و شماره ملخی بر روی کاغذ های کاربن لس NCR چاپ قبض در ابعاد مختلف به صورت فوری تک رنگ و چهار رنگ

تصویر فایل چاپ و برش آن

مشخصات سفارش

برای محاسبه قیمت , ویژگی هارا کامل نمایید.
محصولاتی که ممکن است شما بپسندید