لوگو چاپ تحریر

انتخاب سفارش

ارسال فایل

ثبت مشخصات خریدار

پرداخت


فولدر

print

کد کالا:22

فولدر یا پوشه به منظور نگهداری ، اسناد، مدارک، و حفظ برگه های تبلیغاتی شرکت که بصورت بروشور و کاتالوگ هستند، مورد استفاده قرار می گیرد.

فولدر جهت نگهداری کاغذ و مدارک


چاپ فولدر سایز a4 دولت و سه لت چاپ فولدر تبلیغاتی و نمایشگاهی

تصویر فایل چاپ و برش آن

محصولاتی که ممکن است شما بپسندید